có ai biết nước ef hoặc sinh tố nào bổ và tốt cho người ốm không? chỉ cho em với