Cho mình hỏi ở Tp. HCM thi mua gia vị Âu ở đâu vậy các mẹ ơi??