Em có cô bạn gái lấy chống trên Phúc Thọ, hai vợ chống đều là công chức nhà nước. Các Mẹ cũng biết là công chức quèn thì lương ba cọc ba đồng lại mới cưới nên cũng đang gặp nhiều khó khăn về tài chính! Hôm vừa rồi cô bạn gọi điện khoe với em là 2 vợ chồng đang làm kinh tế - nuôi Dế các Mẹ ah!
Em cũng nghe nhiều tới các món ăn được chế biến bằng Dế nhưng chưa măm thử lần nào!
Các Mẹ trên này đã ai thưởng thức món ăn chế biến bằng Dế chưa? Các Mẹ cũng cho em xin tí lời khuyên cho vợ chồng cô bạn em về đầu ra với ah?! Không biết ở Hà nội mình có quán ăn nào cần nguyên liệu Dế này không các Mẹ nhỉ?
Các Mẹ nhiệt tình giúp em với nhé! Tặng hoa các Mẹ này!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: