Sắp Trung Thu nên e muốn xin quần áo và đồ chơi trẻ em đã qua sử dụng. Đồ được tặng e sẽ chia điều cho các bé khó khăn.
e ở Bình Thạnh,tp HCM
cảm ơn mọi người