Mình học tiếng trung được vài tháng rồi, đã hết quyển 1 sơ cấp và biết được vài chữ, muốn học nói với luyện mà bầu bí ngại đi quá, có ai có nhu cầu cùng học, luyện nói với mình ko nè ☺️