Công ty Aitrades cung cấp hoa hồng hằng ngày cho tất cả các thành viên. Và không tính phí hoa hồng cho tất cả các giao dịch.

Tất cả các tiền hoa hồng hằng ngày đều được trả ngay lập tức từ dự trữ của công ty và sẽ được bổ sung từ tất cả các giao dịch và bất cứ khoản đầu tư nào khác với Aitrades.

Aitrades sẽ lấy 50% giao dịch từ tất cả các thành viên. Ví dụ: Thành viên mở 1 hợp đồng và công ty sẽ lấy 50% từ nền tảng giao dịch đó. Vì vậy các nhà đầu tư có tổng số AI Wallet là: BTC - 50% hoa hồng và 50% giao dịch trên BTC.

Kế hoạch trả lãi

Mõi đối tác có thể mở một hoặc nhiều hợp đồng với công ty Aitrades và thời gian hợp đồng là 1 năm kể từ ngày bạn nạp BTC vào Aitrades. Nếu bạn muốn nâng cấp tài khoản của mình, bạn cần mở thêm hợp đồng mới với số tiền cần thiết. Nếu bạn kiếm được gấp 5 lần tổng số tiền đầu tư thì các thoản thuận sẽ tự động bị tạm ngưng và bạn sẽ phải mở thêm các hợp đồng khác nếu muốn tiếp tục kiếm tiền với Công ty.

Số tiền thỏa thuận(BTC) Lợi nhuận hằng ngày Giá thỏa thuận phần mềm(USD)
LVL1 0.5 - 0.99 0.01 - 0.30 44.99
LVL2 1.00 - 2.99 0.01 - 0.32 99.99
LVL3 3.00 - 4.99 0.01 - 0.35 149.99
LVL4 5.00 - unlimited 0.01 - 0.40 199.99

Aitrades là một công ty kinh doanh được cấp phép và là công ty Crypto, Aitrades không tư vấn bắt buộc các nhà đầu tư phải tham gia, chỉ khuyến khích bạn hãy tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính của bạn nếu có. Aitrades đặc biệt khuyên các nhà đầu tư nên thực hiện thẩm định của mình, cần đọc rõ các điều khoản cũng như các điều kiện và bạn hiểu nền tảng này trước khi bắt đầu. Tôi tin rằng, các nhà đầu tư một khi đã tham gia sẽ hiểu những gì mà chính các nhà đầu tư trước đó đã thấy.

Các loại hoa hồng
3

Công ty Aitrades cung cấp hoa hồng hằng ngày cho tất cả các thành viên từ các nguồn sau:

1. Tiền thưởng thụ động
2. Giới thiệu trực tiếp
3. Giới thiệu gián tiếp
4. Tiền thưởng nhị phân
5. Tiền thưởng ma trận
6. Tiền thưởng gia hạn

Hãy bắt đầu với dự án Aitrades, khởi động và trải nghiệm với chúng tôi ngay hôm nay.

Mọi thắc mắc hay chưa rõ về dự án Aitrades vui lòng liên hệ 0939.502.468 (Zalo/WhatsApp).

Dự án Aitrades đón đầu xu thế!

>> Xem thêm: Đầu tư Aitrades | Dự án Aitrades