Có ai có người nhà hay có người quen cung cấp vật tư linh kiện về tự động hóa không, cho mình liên lạc với, mình đang cần tư vấn mua các thiết bị này. Cám ơn nhiều