Chia sẻ bài viết với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé”
I. Hình thức tham dự
1. Đăng bài viết trên http://yton.vn/ tại chuyên mục Góc Chia Sẻ
2. Chia sẻ bài viết đã được đăng tải trên http://yton.vn/ lên fanpage tại địa chỉ
https://www.facebook.com/Yton.vn

3. Ghi rõ nguồn gốc nếu là bài viết sưu tầm.
4. Nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi
* Cách thức đăng bài viết: tham khảo tại http://yton.vn/huongdanchiase.html
II. Tiêu chí đánh giá
1. Giải thưởng 1: Bài viết được đánh giá có số điểm cao nhất (RATE) dựa trên hệ thống đánh giá cho điểm tại http://yton.vn/
2. Giải thưởng 2: Bài viết được LIKED và SHARED nhiều nhất trên fanpage của https://www.facebook.com/Yton.vn
* Nếu bài viết có cùng số LIKED sẽ tính ưu tiên dựa trên số lượng người đọc trên fanpage (Reach) và số lượng Shared
* Các bài viết sẽ được đăng tải tại http://yton.vn/ trong vòng 12h đồng hồ kể từ khi các thành viên gửi bài tham gia
III. Giải thưởng: Giá trị mỗi giải thưởng là một cặp đồng hồ Titan

IV. Thời gian gửi bài: Từ 0h ngày 13/09/2012 đến 24h ngày 17/09/2012
V. Thời gian kết thúc: 24h ngày 19/09/2012

VI. Thời gian công bố giải thưởng: 9h sáng ngày 20/09/2012
VII. Đối tượng tham gia: Mọi đối tượng

Thông tin tham khảo tại:

http://www.facebook.com/Yton.vn
http://yton.vn/campaign/ME&BE.pdf
http://yton.vn/campaign/huongdanguibai.pdf