Có anh chị nào biết mức lương nhân viên kỹ thuật lắp đặt của truyền hình cáp SCTV, thưởng, lậu gì đó nữa. E chuẩn bị đi phỏng vấn bên đó mà không biết lương lậu ra sao. Mong mọi người giúp đỡ. ở TPHCM