Em ở khu dân cư Him Lam quận 7 HCM.
Mẹ nào bận việc có thể gửi bé đến nhà em hoặc em sẽ đến nhà để trông bé.
Em có kinh nghiệm chăm sóc bé khá tốt, nhất là chăm sóc các bé trong độ tuổi sơ sinh.
Lương thoả thuận.
SĐT 0938-hai ba không-690. Em tên Trâm.