vào các ngày 13-15/8(AL) (28-30/9/2012) Pháp hội Trung Phong Tam Thời hệ niệm sẽ được tổ chức tại chùa Bà Đa - Đà Nẵng. Đây là pháp hội rất hoành tráng, tập trung 3 miền Bắc Trung Nam do ban hộ niệm chùa Long Hưng thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với nhà chùa tổ chức. Tại đây, các bạn có thể gởi cầu siêu cho thai nhi (do phá bỏ, hư), cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ. Các bạn có thể gởi danh sách cho mình, mình sẽ chuyển giúp cho các bạn đến ban tổ chức. Theo kinh nghiệm của mình, nếu các bạn để tới khi đi chùa mới gởi danh sách thì có khi rơi vào trường hợp không ghi kịp.
Email của mình: m108lg@yaoo.com