http://vtc.vn/2-243672/xa-hoi/cu-ba-...inh-vi-con.htm
Mình đọc thấy thương quá nên quyết định chủ nhật này đến thăm cụ, có bạn nào đi cùng mình k