Con mình chuẩn bị vào lớp 1, nhờ các mẹ chia sẻ giùm các trường tiểu học quốc tế tốt tại khu vực Q3, Q1.
Tiêu chuẩn sơ bộ:
1) Hoc phí cạnh tranh: 9-12tr/ tháng
2) Chương trình bài bản: song ngữ theo chuẩn Cambridge, IDP, v.v
3) Thời gian giảng dạy bởi gv bản ngữ: ít nhất 50%
4) Giá trị được công nhận

Hiện giờ mình đang cân nhắc các trường Á Châu, VASS, Tây Úc.
Nếu các bạn có trường nào khác giới thiêu giùm nhé.