Các mẹ ơi

Em lấy chồng được gần 5 tháng rồi mà chưa có bầu. Em lo lắm không biết mình bị làm sao. Mẹ em bảo uống vitamin E, uống Bibula tốt cho người muốn có con. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với.