Xin chào tất cả các mẹ.
Trên đây có mẹ nào đang có con học tại trường mầm non Khánh Hội Quận 4 Tp.HCM cho m xin ít nhận xét về trường với ạ. Con m 12m đang tính gửi ở đây, cảm ơn tất cả các mẹ.
RyHwhnR0p4nqHaa5zevtjF495xbVRLTQl-_QqdyurIQTEdjEmym_DR1XO_jE7UvyDTaz9avxEzuTp_SpldxiDsAK_pyByw