Cách quản lý sử dụng công nghệ: Đồng hồ thông minh định vị trẻ em mới nhất bằng phần mềm Setracker hoàn toàn miễn phí với đầy đủ tính năng hữu ích.
VATlg4xiHMQKsQe8maY6X89Ufie_SzQdJncyxPplGxwxdRLRT_P4lZ67MCIwxERL66OSy9Zt=w16383d71FJ-0q7RlKaxOnGR_719Xm-HyK8lZ47KKCXZh09WHgQInYfrlUJyf2Gct3gwa-va0BGnAIwhwh2B8-e4zGIusrQ7tVD8gF7jgxPugg6UMslArdZEFj=w472

 • 1. Gửi và nghe tin nhắn (Tin nhắn văn bản + thoại)
 • 2. Điều khiển đồng hồ bí mật chụp ảnh và gửi về điện thoại để theo dõi kiểm tra.
 • 3. Bản đồ định vị xem bé đang làm gì ở đâu.
 • 4. Xem lại lịch sử hành trình của bé đã từng ở đâu, lúc nào.
 • 5. Đặt thời khóa biểu cho bé
 • 6. Tạo phạm vi an toàn và cảnh báo khi bé vượt giới hạn đặt ra.
 • 7. Tặng phần thưởng hiển thị trên màn hình đồng hồ cho bé, khích lệ tinh thần bé.
 • 8. Gọi điện video cho bé bằng mạng 4G hoặc Wifi.
 • 9. Xem tình trạng sức khỏe của bé: Đã đi được bao nhiêu bước, dịch chuyển được bao nhiêu, lượng calo đã tiêu thụ, đã ngủ được bao nhiêu.
 • 10. Thiết lập chế độ báo thức cho bé.
 • 11. Đọc các tin nhắn cảnh báo được gửi về.
 • 12. Quản lý các đồng hồ (trường hợp phải quản lý nhiều hơn 1 bé đeo thiết bị)
 • 13. Thiết lập các chế độ: Số SOS, danh bạ, cảnh báo, hệ thống...
 • A: Thiết lập thông tin cá nhân
 • B: Thiết lập các bước trên. Xem hướng dẫn chi tiết tại link bên dưới bằng video.
 • Xem video tại đấy >>