Có mom nào luyện bú bình cho bé thành công, chia sẻ kinh nghiệm em với ạ. Em đã luyện cho bé rất gian khổ mà con không chịu ti, còn 1 tuần nữa e phải đi làm rồi 😥😥😥