Em đang mang thai 7 tháng rưỡi,sống trọ 1 mình tại Hòa Khánh Đà Nẵng,chị e.nào cùng cảnh ngộ vào đây tâm sự,giúp đỡ lẫn nhau với ạ!!!