Mình thấy chia nhỏ các bữa ăn trong ngày cũng giúp giảm tình trạng biếng ăn ở trẻ đấy các mẹ