Chơi với con đúng là cần kiên nhẫn và sáng tạo các mom nhỉ? Em gợi ý với các mon là có thể hướng dẫn các con diễn kịch như thế này nhé, vừa có sản phẩm vừa vui và con học được nhiều điều
https://www.youtube.com/watch?v=XKF5Eb_ydYU&fbclid=IwAR06vWXmvHjvDd6kybJYE Q7ZMfWIr0nTuyY0g8Ry8grUPsJZn2_GagIgds8