Đàn ông lúc nó lừa thì thiếu gì lý do mà nó tự vẽ ra để lừa mình đâu em. Tỉnh táo một chút đi cô gái trẻ