Mình có người anh đang là một chủ thầu rất lớn, hiện gia đình đã biết là bị bùa ngải. Anh bỏ nhà đi đâu gia đình đã tìm khắp nơi không thấy. Ai biết thông tin giải bùa ngải của thầy nào uy tín giới thiệu giùm mình với. Biểu hiện của anh là trốn tránh gặp người nhà, bố mẹ, vợ con. Chỉ khóc và muốn chết. List điện thoại của anh chỉ có liên lạc với 2 người phụ nữ. Gia đình không có nợ nần gì. Ai có thông tin thầy giỏi xin chỉ giúp, gia đình xin cảm ơn.