Tại sao lại là em ?
- Sao lại là em hỡi anh ơi
Giữa bao nhiêu người ngoài đó
Em coi anh y như thằng đổ vỏ
Đổ xong rồi có ngỏ ý tiếc không ?
--------------------------------------------------------------------------
Thơ hơi linh tinh nhưng cũng phần nào thể hiện tâm trạng của em. hxxx