Cả nhà ơi, nhà mình cao quá rồi, xây tầng mới thôi.

Bạn xây nhà nhớ để link nhà cũ tại nhà mới và link nhà mới ở nhà cũ để gia đình không lạc nhau RoseLove%20Struck

Thân,

Smod6