Mâu thuẫn xảy ra đã 5 tháng giờ mình cũng k muốn kể lại lam f gì nữa vì mình cũng có một phần lỗi nhưng mình đã cố gắng sửa và sống thật hòa đòng với gia đình nhà chồng. nhưng mọi chuyện k dừng lại vì nhà chồng vẫn còn hiềm khích và k bỏ qua và đã nói xấu minh và gia đình nhà mình. mình thương mẹ ruột mình nhiều lắm