Mới đọc được vụ này trên báo. Ai hóng đc nữa không ??

chi tiết nè http://bit.ly/1gnjNpM