chồng ngoại tình, mình rầu kể lể với má chồng, má bảo "muốn người ta hoàn hảo thì trước hết mình phải hoàn hảo, không nấu được 1 bữa ăn cho chồng thì làm sao nó "nhớ"", lời má nói đúng thiệt, vì xưa nay cứ mở mắt ra là đi làm từ 8g tới 5g chiều, rồi từ 5g chiều tới 9g tối là ngồi đồng trong trường học, cứ thế 5năm làm dâu, làm vợ chẳng ra hồn día gì cả, giờ có con bị mất việc ngồi nhà ôm con, thế đấy, dâu như tui là đồ bỏ đi, chồng ngoại tình cũng phải mà