Là phụ nữ hãy nhớ "không ai có quyền làm bạn đau khổ trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó với mình"
Nếu không được sự đồng ý của bạn thì mọi cố gắng của người khác chỉ là PHẲNG
Nếu bạn cho phép thì hãy tận hưởng nó và mỉm cười đón nhận với một câu nói " cảm ơn nỗi đau ta chọn mi lúc này"
Nhớ nhé!
Vera Hà Anh

1694