em có bạn gái tuổi kỷ tỵ , còn em là bính dần không biết cưới nhau có đc không mấy anh chị ,còn điều này nữa, người lớn tuổi bảo con gái mà răng mọc không thẳng hàg,xí xô xí xào thì thường lăng nhăn lắm, không bít có đúng không nữa