E 30 tuổi còn chồng đã 36 cưới được 3 năm chưa có baby, do chồng e bị tinh trùng yếu và dị dạng đầu tròn. 😂 Nhưng điều e buồn và chán nản là điều kiên kinh tế eo hẹp tuổi cũng nhiều rồi mong con lắm lắm ấy; thế mà ck e không chịu tiết kiệm để có tiền lo chữa trị, vì sẽ phải thụ tinh nhân tạo chi phí tốn kém mà chưa chắc làm 1 lần là được. A cư thích gì mua nấy 2 tháng mà mua điện thoại không thích lại đổi trả mất oan cả triệu . Cho người quen sơ sơ vay cả tiền mà chẳng nói gì với vợ. Buồn ghê luôn, nhiều lần vợ chồng to nhỏ e khuyênmmãi chẳng được. Biết làm sao bây giờ nhiều khi e khổ tâm ghê mà không biết làm thế nào cứ mong là dần dần chồng sẽ hiểu. Nhưng ck cứ làm e thất vọng. Ck chỉ đưa mỗi tiền ăn còn lại giữ có nhiều là tiêu không cần biết ngày mai😭😭😭. Trời ơi bao giờ cho hết khổ.