chào mọi người!
minh quê bắc ninh muốn tìm chỗ lam album và chụp ảnh cưới
có ai biết chỗ nào chỉ dùm mình với. minh ít khi quan tâm tới việc này nên còn ít kinh nghiệm.
giờ phải lấy vợ rồi mới thấy lo.
cảm ơn!