nên cân nhắc lại bạn ah. cs hôn nhân ko như thời đang yêu đâu. quá khác nhau khó dung hòa nhau được lắm