Hừm chuyện này thì cũng không biết nói sao, có những nhà họ thoải mái, nếu bây giờ bạn làm ầm lên thì sẽ tội người mẹ lắm. Trong mắt những người mẹ đó thì việc thương con quá nên mới như vậy, trong mặt họ thì con trai họ luôn là những đứa bé bỏng. Các mẹ đừng nghĩ đến mấy chuyện loạn luân này nọ, như vậy là xúc phạm gia đình người khác đấy. Nếu như có những chuyện đó xảy ra thì đã xảy ra từ lâu rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Dù gì cũng là con người với nhau chứ không phải đốn mạt tới mức xảy ra những chuyện loạn luân đâu.