Trích dẫn Nguyên văn bởi bimi Xem bài viết
- Không có của cải gì cho con thì con nó khinh khi lắm phải không?
Cái nì thì không phải đâu chị.

Bằng chứng là ông bà nội em tài sản quá chừng, lại còn nuôi nhà bác cả của em trọn luôn (tại nhà bác cả không có nghề nghiệp ổn định), rồi còn nhận nuôi hai người con của nhà bác ấy nữa.
Vậy mà khi về già, ông em bệnh đau cần người giúp đỡ thì họ lơ đi ngay. Có lần vợ bác cả còn bào với bà em là: " Ông bà bệnh thì kêu mấy người bên Mỹ về nuôi, liên quan gì đến tui". Bà em tức muốn lên huyết áp luôn. Số là bà em có 3 người con nhưng hai người đã ở nước ngoài, còn lại bác cả thôi, nhưng bác ấy mới mất đây, còn lại vợ bác ấy bây giờ ngang ngược lắm. Ba mẹ em đau đầu cái vụ này. Tiền của thì họ ăn, mà chửi thì họ vẫn chửi thôi.
Thời buổi bây giờ chẳng biết đâu được.