Nếu thực sự thấy có lỗi với vợ và con anh ta thì dừng lại đi bạn ạ, tình cảm thì thật khó nói, ko thể bảo dừng là dừng đc, nhưng khi quyết tâm thì cái gì cũng làm đc, chẳng cũng là tử bỏ một thói quen thôi, cố lên bạn.