Anh có tổn thương và đau lòng sao? 
Anh không! 
Tàn nhẫn thực sự! Tổn thương thật sự! 
💔💔💔💔💔💔💔💔
1 ngày - 1 năm - hay một đời? 
Tình cảm của tôi không đáng một xu đối với anh. 
Nhưng đối với tôi lại là cả một đời.