Thôi kệ, em viết ra đây để khỏi suy nghĩ nhiều
Chuyện là thế này
Về quê chơi, hôm ấy có pa ở nhà, biết có ny r
Ổng nói " đừng cho con gái en, con gái dụ dỗ bala bala"
Haizz tính cho con ế sao ##