Phụ nữ hơn nhau ở tấm ck.mà hơn là hơn ở ty.sự quan tâm.chung thủy.