chẳng là thứ 5 này bé được tròn 1 tháng, nhưng người ta nói em là bé gài cần cúng trước 1 ngày. Em hoang mang quá. Mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với.Chẳng là thứ 5 là bé được 1 tháng, mà người ta nói em là cúng đầy tháng cho bé gái thì phải làm trước 1 ngày. Em hoang mang quá! Mong các mẹ chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn

Xem thêm: https://www.webtretho.com/forum/f854/.../#.UotDpCd1Sho
Nguồn: Webtretho.com

Chẳng là thứ 5 là bé được 1 tháng, mà người ta nói em là cúng đầy tháng cho bé gái thì phải làm trước 1 ngày. Em hoang mang quá! Mong các mẹ chỉ giúp. Em xin chân thành cám ơn

Xem thêm: https://www.webtretho.com/forum/f854/.../#.UotDpCd1Sho
Nguồn: Webtretho.com