Mọi người cho e hỏi như thế này là gì ạ? Có phải cá độ đá banh không?
" 3h). Philppines 1.4a80dt98 tx 21.2a98da80 Indonesia 21.2a70dt86 tx 31.4a70dt92. Thailan 1.4d70tt90 tx 21.2d70tt92
E cảm ơn mọi người nhiều