chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa mệt mỏi ,buồn phiền lo lắng mà k biết nói với ai ngay cả ck , ck à có lẽ vì vk ck m xa nhau vì vk k thể chăm sóc ck được mỗi ngày có lẽ tình cảm vk ck mình đang bế tắc nhưng vk nào đâu muốn những chuyện đã sảy ra mẹ chỉ có một trên đời bố cũng thế ,vk buông vì vk ck m xa nhau đa cố gắng lắm rồi chỉ muốn nghỉ ngơi rồi sau chuyện lần này ck và vk hãy cùng nhau mà cố gắng để vượt qua chứ vk mệt lắm