Sự quay không đồng bộ của một khung dây kín trong từ trường

Khung dây kín được đặt giữa hai cực của một nam châm chữ U nằm ngang. Đặt 1 trục quay gắn với tay quay ở đáy chữ U của nam châm. Khung dây có cùng trục quay với nam châm.
may_phat_dien_khong_dong_bo_3_pha

Nam châm quay đều với tốc độ góc ω thì khung dây sẽ quay theo cùng chiều nhưng với tốc độ góc ω' < ω .Sự quay của khung dây lúc này được gọi là sự quay không đồng bộ . Kết quả này là ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.Những động cơ điện hoạt động dựa trên sự quay không đồng bộ được gọi là động cơ không đồng bộ. Máy phát điện không đông bộ 3 pha là một ứng dụng của động cơ không đồng bộ.

Động cơ của máy phát điện không đồng bộ ba pha

Nguyên tắc:
Dòng điện 3 pha đi vào 3 cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau 120o trên vành tròn của stato, lúc đó trên trục của stato có một từ trường quay. Đặt một khung dây kín có trục quay trùng với trục của stato thì khung dây sẽ quay không đồng bộ theo từ trường quay này.

may_phat_dien_khong_dong_bo_3_pha_1


Cấu tạo của động cơ máy phát điện không đồng bộ ba pha

  • Phần cảm gồm 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120o trên vòng tròn của stato, có tác dụng tạo ra từ trường quay khi được nối với mạng điện 3 pha.
  • Phần ứngrô to, thường là rô to lồng sóc, có tác dụng như các khung dây kín đặt lệch liên tiếp nhau


may_phat_dien_khong_dong_bo_3_pha_2
Hình trên là hình vẽ cấu tạo của rô to lồng sóc khi chưa chèn lõi sắt.


Hình dưới là hình vẽ cấu tạo của rô to lồng sóc sau khi có chèn lõi sắt