Có 1 sự thật là, rất nhiều bạn trẻ mới ra trường, hay sinh viên đi thực tập, đã muốn được vào chỗ làm tốt, nhàn hạ, lương lại cao. Đó là tâm lý chung của các bạn mới ra trường rồi. Nhưng Mới đi làm mà muốn nhàn hạ nên ở tù đi các bạn trẻ ạ
Bạn nghĩ sao, hãy xem video này nhé

/div>