Có 1 sự thật là, rất nhiều bạn trẻ mới ra trường, y sinh viên đi thực tập, đã muốn được vào chỗ làm tốt, nn hạ, lương lại cao. Đó là tâm lý chung của các bạn mới ra trường rồi. Nhưng Mới đi làm mà muốn nn hạ nên ở tù đi các bạn trẻ ạ
Bạn nghĩ sao, hãy xem video này nhé

/div>