Tôi có nốt ruồi ở cạnh mép phải, nó xuất hiện từ khi tôi được có 3 tháng, tôi có nên tẩy nó không? Cảm ơn các bạn trước ạ