Nhờ Ad xóa các bài viết Goodnight1976 dùm. Cám ơn Ad nhiều.