Mọi người ơi giúp em với ạ
Hepl me
Có ai đi bắn laze đốt tàn nhang như em n bong hết rùi e đang dưỡng đắp mặtthif đợt này nó nổi hết chỗ bắn nốt đỏ và hiện hết lên nhưbg chỗ đốt mặt em bôi thuốc mà không đỡ e nên ngừng bôi hay dùng cái j ạ