Mọi người cho em hỏi: ví dụ mình đang đóng bảo hiểm tại trường mình làm nhưng trường chuẩn bị sang cho người khác thì mình có được đóng bảo hiểm tiếp tục không hay nếu xin nghỉ thì ai sẽ kí quyết định để mình nhận bảo hiểm?. ai biết trả lời giúp em với ạ.