Mọi người cho em hỏi: ví dụ mình đang đóng bảo hiểm tại trường mình làm nhưng trường chuẩn bị sang cho người khác thì mình có được đóng bảo hiểm tiếp tục không y nếu xin nghỉ thì ai sẽ kí quyết định để mình nhận bảo hiểm?. ai biết trả lời giúp em với ạ.