Giữa 1 rừng viện thẩm mỹ em loạn quá, không biết chỗ nào uy tín
Chị em cho e lời khuyên với ạ. Em muốn nâng mũi cấu trúc mà chi phí chỉ có 25tr.