Em làm con em giận và ghét em tích cực làm lành với nó và mua cở chụ ly trà sửa no kho thèm uống và tỏ thái độ rất ghét em nhưng khi em nhơ thằng em nói xinh lỗi th2i em gập nó no có thái đô như vậy với em no vừa gập em thì nó quay lưng lại nhìn song vuốt tốc no thấy em lại gần thì lơ đi em không biết em no hết giận chưa