Tình hình la e vừa nghén. Nghe đến từ dũ sẽ an tâm hơn. Nên e chọn từ dũ. Không biết nên theo bac sĩ nào o từ dũ và pkham của bsi ở dâu. de e theo 1 bac sĩ dến sinh ạ. Mẹ nào từng có kinh nghiệm chia sẽ em với ạ. E cam on cá mẹ nhìu lắm